پرسش‌ها و مشورت‌ها

برای همه ما در طول زندگی پیش آمده است و پیش می‌آید که در مقطعی احساس کنیم نیاز داریم با متخصصی در موضوعی مشورت کنیم و احیاناً راهنمایی بگیریم. کافه سرو کوشیده است به مدد فرهیختگان بزرگواری که از سر لطف بخشی از وقت ارجمندشان را صرف اینجا می‌کنند فضایی فراهم بیاورد برای پاسخ به این نیاز. کافی است پرسش خود را – تا حد امکان گویا و روشن – به نشانی زیر ایمیل کنید تا آنها را به نوبت با استادان متخصص در موضوع در میان بگذاریم و پاسخ بگیریم؛ متن تمامی پرسش‌ها و پاسخ‌ها برای مشاهده همه کسانی که ممکن است سوالی مشابه داشته باشند در همینجا منتشر می‌شود.

ارتباط با کافه سرو:


پرسش و پاسخ

Shopping Basket