رقیه میرابوالقاسمی: واقعه عاشورا در منابع کهن فارسی

سیده رقیه میرابوالقاسمی: پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی. او دارای دکتری تاریخ است و آثار مختلفی در حوزه کاری خود و از جمله مقالات متعددی در «دانشنامه جهان اسلام» منتشر کرده است. وی همچنین مولف کتابی است با عنوان ” تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا” که اثر برگزیده کتاب سال عاشورا در سال ۱۳۹۴ بوده است.