ایمان افسریان: مسئله معاصر بودن: قسمت سوم و پایانی

ایمان افسریان: نقاش، منتقد هنر، و مدیر فصلنامه “حرفه: هنرمند”. او دوره‌های کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد تصویرسازی را در دانشگاه هنر گذرانده و نخستین نمایشگاه انفرادی‌اش را در ۱۳۷۳ در گالری هفت‌ثمر برگزار کرده است. از آن پس آثارش را در قالب چند نمایشگاه در گالری اثر در تهران، و نیز در امریکا، انگلستان، اتریش و آلمان نمایش داده است. به نوشته دایره‌المعارف هنر: “افسریان را می‌توان تصویرگر نورها، سایه‌ها و انعکاس‌ها نامید. بازنمودهای واقع‌نمایانه او از اشیاء…گویی زمان گذشته را در زمان حال بازمی‌تابانند”. او هم نقاشی صاحب دید و اثرگذار است و هم اهل قلمی فعال که به تأمل و تألیف درباره نسبت هنر ما و دنیای جدید می‌پردازد.