هادی صمدی: مرز قاطعی میان علم و فلسفه وجود ندارد: قسمت سوم و پایانی

هادی صمدی: عضو گروه فلسفه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. تخصص وی رابطه‌ متقابل تکامل و فلسفه است: فلسفه تکاملی و فلسفه‌ تکامل.  فلسفه‌ تکاملی به معنای آن است که چگونه شاخه‌های مختلف فلسفه، به ویژه زیبایی‌شناسی، اخلاق، و معرفت‌شناسی را می‌توان با نگاهی تکاملی (داروینیستی) بازخوانی کرد و فلسفه‌ تکامل به معنای آن است که ساختار مفهومی نظریه‌ تکامل زیستی چیست. به‌علاوه وی به تدریس فلسفه‌ علم عمومی مشغول است و در این حیطه از رویکردهای طبیعت‌گرایانه به فلسفه دفاع می‌کند.