مهرداد عباسی: اسلام شناسی در عصر مدرن، قسمت دوم (فضل الرحمان)

مهرداد عباسی: استاد رشته علوم قرآن و حدیث، عضو هیأت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست مجموعه‌هایی در حوزه مطالعات اسلام و قرآن در غرب در انتشارات حکمت و نیز نشر کرگدن و از ویراستاران ترجمه فارسی “دائره‌المعارف قرآن”. او یکسال محقق میهمان در موسسه مطالعات پیشرفته برلین و ده سال عضو و همکار بنیاد دائره‌المعارف اسلامی بوده است. تا کنون مقالات پژوهشی متعددی از جمله در “دانشنامه جهان اسلام” از وی منتشر شده است و نیز ترجمه مقالات و کتاب‌های مختلفی در حوزه اسلام‌شناسی و قرآن‌پژوهی به قلم او به چاپ رسیده است.