محمود مقدسی: مواجهه فیلسوفانه با حوادث ناگوار

محمود مقدسی؛ دکتری فلسفه، پژوهشگر و مترجم فلسفه، مدرّس دانشگاه و عضو شورای علمی مؤسسه سروش مولانا. مترجم آثاری چون «فلسفه‌ای برای زندگی: رواقی زیستن در دنیای امروز» (نوشته‌ی ویلیام اروین)