گفتگو با محمدجواد مظفر دربارۀ دو کتاب تاریخی در مورد انقلاب اسلامی، قسمت اول (کتاب اولین رئیس جمهور)

محمدجواد مظفر: مدیر انتشارات کویر، فعال سیاسی، از مدیران جمهوری اسلامی ایران و از جمله مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نویسنده و روزنامه‌نگار. از جمله کتاب‌های اوست: “لبخندستیزان: تأملی در جامعه مدنی و دشمنانش” (کویر ۱۳۸۰)، “ماجراهای محله ما: مجموعه بیست و چهار طنز اجتماعی” (کویر ۱۳۷۹)، و “اولین رئیس جمهور” (۱۳۷۸).