فاطمه توفیقی: آشنایی با دین پژوهی: قسمت دوم (آغاز دین پژوهی)

فاطمه توفیقی؛ استاد دین‌پژوهی. او عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب (قم) است. وی دارای مدرک دکتری دین و ادبیات از دانشگاه گلاسگو (بریتانیا)
و مولف کتاب Paul’s Letters and the Construction of the European Self است که در انتشارات بلومزبری لندن منتشر شده است. او مترجم آثار مختلفی به فارسی نیز است از جمله کتاب‌های راز اعداد و کتاب مورمون.