شهرام صحرایی: مولانا و مثنوی معنوی؛ دلدادگان، منکران و دلایل هر دو

شهرام صحرائی: دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه و دارای دکتری تصوف و عرفان اسلامی. عضو هیأت علمی بنیاد دائره‌المعارف. او در مراکز علمی مختلف، فقه و اخلاق و عرفان و تصوف تدریس کرده و مقالات متعددی نیز از او به ویژه در «دانشنامه جهان اسلام»، «دائره‌المعارف تشیع» و «عرفان ایران» به چاپ رسیده است. از جمله کتاب‌های او می‌توان به «بررسی مبانی تأویل آیات‌الاحکام در تفسیر بیان‌السعاده» (مشهد، سلسله الرضا، ۱۳۹۷) و «شرح زندگی شاه نعمت‌الله ولی» (تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۹۷) اشاره کرد. او اکنون مشغول تصحیح ‌فرح‌السالکین» (رساله‌ای در جواز سماع از نگاه امامیه) و ترجمه‌ی تفسیر «بیان السعاده» است.