امیر نصری: معرفی کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل شناسی

امیر نصری: استاد فلسفه هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر مجموعه “تصویر” در نشر چشمه. از او مقالات پژوهشی متعددی در زمینه نظریه تصویر منتشر شده است. کتاب‌های “حکمت شمایل‌های مسیحی” و “تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی” از جمله تألیفات اوست. به قلم او کتاب‌های زیادی نیز به فارسی منتشر شده که از آن جمله است: “مبانی هنر مسیحی” (نوشته‌ی تیتوس بورکهارت)، “مبانی هنر اسلامی” (نوشته‌ی تیتوس بورکهارت)، “صدر مسیحیت و پایدیای یونانی” (نوشته‌ی ورنر یگر)، “بازنمایی و صدق” (نوشته‌ی رزالیند هرست هاوس)، “درآمدی بر اندیشه‌ی هانس بلومنبرگ” (نوشته‌ی فرانتز یوزف وتس)؛  و “مسئله تقصیر” (نوشته‌ی کار یاسپرس).