امیر مازیار: فلسفه هنر اسلامی، قسمت دوم

امیر مازیار: استاد فلسفه هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر، مولف مقالات متعدد در حوزه فلسفه و هنر و مترجم کتاب‌های فراوانی در حوزه فلسفه‌ به طور عام و فلسفه هنر به طور خاص. از جمله کتاب‌های ترجمه شده به قلم او اینهاست: “فلسفه هنر هایدگر” (نوشته‌ی جولیان یانگ)، “دیالکتیک برون و درون، پدیدارشناسی خیال” (نوشته‌ی گاستون باشلار)، “معرفت‌شناسی” (نوشته‌ی ای. سی. گریلینگ، اسکات استرجن، و ام. جی. مارتین)، “نقد هنر” (نوشته‌ی کالین لایس)، “هنر، احساس، بیان” (نوشته‌ی رابرت ویلکینسون).