احمد شکرچی: خاورمیانه ای دیگر: قسمت چهارم: ساختار نخبگان در دوره عثمانی

احمد شکرچی: جامعه‌شناس، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  و متخصص مطالعات خاورمیانه. رساله‌ی دکتری او به پژوهش تطبیقی درباره تضاد میان نخبگان در خاورمیانه و به‌ویژه در کشورهای عراق و لبنان اختصاص داشته و مطالعات خود را در حوزه‌ی جامعه‌شناسی فرهنگ و دین و اخلاق در همین منطقه پی‌گرفته است.از او مقالات مختلفی به فارسی و انگلیسی منتشر شده است.